< съдържание Буква П ^ >

Пъдпъдъци

В Палестина пъдпъдъка е голям почти колкото една гургулица. Тези птици изобилват при бреговете на Мъртво море и на Йордан, и по пустините на Арабия. Впрочем, че пъдпъдъци били доведени в стана на израилтяните е напълно вярно; и чудото се е състояло в това, че безбройно число от тези птици били докарани, по силното желание на народа, в едно особено място чрез "вятър от Господа" - Из. 16:13; Чис. 11:31; Пс. 78:27.

< съдържание Буква П ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.