< съдържание Буква П ^ >

Плитки места (Сиртис) - Д.А. 27:17

Възможно е да са опасните песъчливи и вирливи места, в два залива на Африканския бряг, на юг от Малта; те се наричаха, едното по-голямо, другото по-малко плитко място, и древните мореплаватели много се бояха от тези места. Посоката, към която вятъра тласкаше Павел и другарите му, ги заплашваше да ги хвърли в по-малкото плитко място.

< съдържание Буква П ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.