< съдържание Буква П ^ >

Плевели

Едни вредни растения от рода на тревата. Те растат с житото по нивите, и толкова приличат на него, че преди да завържат класове, тези растения не се различават едно от друго. Зърната им се намират по две или по три във всяка една от дванадесетте или повече чушки, разпръснати по дългия им клас. Аравяните, отделят плевелите от житото с ветрило или решето (дърмон), след като го овършеят.

< съдържание Буква П ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.