< съдържание Буква П ^ >

Паяк

Едно добре познато насекомо, забележително по нишките, които преде и по изкусната паяжина, която тъче. Йов сравнява надеждата на нечестивия с тънкостта и слабостта на паяжината - Йов 8:14. Подобно в Ис. 59:5, се казва, че делата на грешниците като паяжината, са съвсем слаби, за да ги покрият и предпазят.

< съдържание Буква П ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.