< съдържание Буква П ^ >

Паун

Изглежда, че не са го познавали в Палестина, докато не бил донесен там със Соломоновите кораби - 3Цар. 10:22; 2Лет. 9:21. Виж Тарсис.

< съдържание Буква П ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.