< съдържание Буква О ^ >

Оцет (вкиснато вино)

Произведение от второто или оцетно врене на винните пития. Думата оцет, понякога означава рядко, кисело вино, което много се е пиело от работниците и от Римските войници - Чис. 6:3; Рут 2:14; 2Лет. 2:10; Йн. 19:29. Виж Жлъчка. Другаде той означава обикновеният рязък оцет, който достави на премъдрия Соломон две важни изяснения - Пр. 10:26, 25:20.

< съдържание Буква О ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.