< съдържание Буква О ^ >

Отрасъл (пръчка, клон)

Както дърветата, обозначават в преносен смисъл велики мъже и князе, така и отрасли, клонове и растения означават чадата им. Христос се нарича "отрасълът", "пръчката от Есеевия пън", и "отрасълът от корените му" - Ис. 11:1, 53:2; Зах. 3:8, 6:12; понеже е царски потомък от Давидовия дом - Ер. 23:5, 33:15.

< съдържание Буква О ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.