< съдържание Буква О ^ >

Остен

Непокорният вол, с ритане срещу остена, навлича повече щета на себе си. От тук и притчата Срещу остен не се рита, която се среща в гръцкия, латинския и еврейския езици, и се прилага за онези, които се противят на законната власт, или на Бога - Д.А. 9:5, 26:14. Виж Вол.

< съдържание Буква О ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.