< съдържание Буква О ^ >

Орив и Зив (гарван и вълк)

Двама Мадиамски началници, заробени след победата на Гедеон, и убити на местата, където те бяха избягали, и които после, за техен спомен, се нарекоха "скалата Орив" и "лина Зив" - Съд. 7:25. Тяхното наказание, предсказва наказанието на всичките Божии неприятели - Пс. 83:12; Ис. 10:26.

< съдържание Буква О ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.