< съдържание Буква О ^ >

Оола и Оолива

Две символични имена, употребени от Езекил - Ез. 23:4, за да означат двете царства на Юда и Израил. Те са представени като сестри, и от Египетски произход. Оола представлява Самария, а Оолива представлява Ерусалим. Иносказанието е една история на Еврейската църква.

< съдържание Буква О ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.