< съдържание Буква О ^ >

Онисим

Онисим беше роб на Филимон от Колос, и беше избягал от него и отишъл в Рим, но като се обърна в християнството чрез проповядването на Павел, той стана причина, за да пише Павел посланието си до Филимон - Кол. 4:9; Ф-м 10 ст.

< съдържание Буква О ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.