< съдържание Буква О ^ >

Озия

Озия или Азария, Юдейски цар. Виж Азария.

< съдържание Буква О ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.