< съдържание Буква О ^ >

Огради

Огради за стадата; кошарите, в които пазели стадата - 2Лет. 32:28.

< съдържание Буква О ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.