< съдържание Буква О ^ >

Огледало

Огледалата в старо време, са се правели от метал, главно от мед - Из. 38:8; Йов 37:18, изляна във вид на колело, и прикована на една украсена дръжка. Подобни огледала, са намерени и между развалините на древния Египет.

< съдържание Буква О ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.