< съдържание Буква Н ^ >

Носилка

Едно леко седло или стол, носен от човеци, или както и днес в Сирия, между две мулета или камили - П.П. 3:9; Ис. 66:20.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.