< съдържание Буква Н ^ >

Ноемин

Жена на Елимелех, и свекърва на Рут. Виж Рут.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.