< съдържание Буква Н ^ >

Нод (скитане)

Земя на изток от Едем, която била така наречена, защото там се скитал Каин - Бит. 4:16.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.