< съдържание Буква Н ^ >

Нитро

Нитрото, не е веществото, което влиза в състава на барута, но натрон, една естествена въгле-кисленна сол от натрий или содий. Нитрото, като се полее с оцет, се сгорещява до толкова, че се изпарява - Пр. 25:20, и още се употребява за миене - Ер. 2:22. Като се съедини дървено масло с нитро, става мило (сапун). Нитрото природно съществува в твърдо състояние в земята, или в плавателно състояние по някои езера, на запад от Египетската Делта.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.