< съдържание Буква Н ^ >

Нисан

Еврейски месец, който приблизително съвпада с част от март и част от април. Този месец, е бил седмия месец на Гражданската година, но станал първия месец на Свещената година при изхода от Египет - Из. 12:2. Мойсей го наричал Авив - Из. 13:4. Названието Нисан, се среща само след времето на Ездра, и връщането от Вавилонския плен. Виж Месеци.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.