< съдържание Буква Н ^ >

Николай

Прозелит от Антиохия, т.е. един обърнат от езичеството в Еврейската вяра. Той прегърнал Християнската вяра, и станал един от най-ревностните последователи на Христос; и поради това бе избран за дякон в Ерусалимската църква - Д.А. 6:5.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.