< съдържание Буква Н ^ >

Нехилот

Предполага се, че значи флаути, или други подобни музикални инструменти. Среща се само в заглавието на пети псалом, даден на началника на този род музиканти.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.