< съдържание Буква А ^ >

Авденаго (служител Нагов)

Халдейското име дадено на Азария, един от тримата пленени князе на Юда и приятели на Даниил в двора на Вавилонския цар - Дан. 1:7. Поради мъдростта и благочестието си, тези младежи са поставени на високи постове в царския двор - Дан. 1:3-19; 2:17,49, и тяхното постоянство в свидетелствуването за Бога между идолопоклонниците, както и избавлението им от огнената пещ, довели мнозина да припознаят истинския Бог, и ги прославило като символи на вярата в Него - Дан. 3гл., Евр 11:34. Виж Пещи.

< съдържание Буква А ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.