< съдържание Буква Н ^ >

Нееман (приятен)

I. Внук на Вениамин, Якововият син, глава на едно коляно от Вениаминовото племе - Чис. 26:40.

II. Отличния военачалник на Венадад Сирийския цар, по времето на Йорам Израилския цар. Той се разболял от проказа, но се излекувал чрез едно чудо, като се окъпал седем пъти в Йордан, според както му заръча пророк Елисей - 4Цар. 5гл.; Лк. 4:27.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.