< съдържание Буква Н ^ >

Невеста и Жених (младоженек)

Виж Брак и Песен на Песните.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.