< съдържание Буква Н ^ >

Неверие

Неверие в свидетелството Божие, прави Бога лъжец, и е най-голям грях. То е делото на едно растлено и виновно сърце, защото никой здравомислещ човек, не би отхвърлил изобилното свидетелство, което Бог ни дава за истинността на словото си - Пс. 14:1. Най-вече неверието в Спасителя, е едно неизказано престъпление, което справедливо запечатва осъждението на онзи, който така презира спасението си - Йн. 5:18; 1Йн. 5:10.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.