< съдържание Буква Н ^ >

Натанаил

Ученик на Христос, вероятно същия Вартоломей. Виж Вартоломей. Той е бил родом от Кана Галилейска - Йн. 21:2, и е бил един от първите ученици, които познали Христос, който при първата си среща с тях им казал, че той познава нелукавото Натанаилово сърце - Йн. 1:45-51. Филип го препоръчал на Исус, а Исус, изказал такава похвала за него, така че самата дума Натанаил, е дошла почти, за да означи чистосърдечието; "Ето един истински израилтянин, в когото няма лукавщина". Натанаил бил между онези ученици, на които Христос се яви при Тивериадското езеро след възкресението си - Йн. 21:2; а по-късно, и той видял Христос, когато се възнесъл на небето - Д.А. 1:4,12,13.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.