< съдържание Буква Н ^ >

Наказания

В старо време, наказанията са били различни за различните народи и в различните времена. Смъртното наказание, се установило съвършено още в първобитното състояние на човека; Каин се освободи от него чрез посредничеството на Бога - Бит. 4:14,15. То бе отново узаконено след потопа - Бит. 9:5,6, и в пустинята - Чис. 35:9-34, и още от рано е било познато почти навсякъде.

Смъртното наказание при евреите, обикновено се състояло в убиване с камъни - Вт. 13:9,10, 17:5; И.Н. 17:25; Йн. 8:7, но по-късно, когато евреите дошли в съприкосновение с други народи, те се запознаха с обезглавяване - 4Цар. 10:6-8; Мт. 14:8-12; хвърляне от върховете на скали - 2Лет. 25:12; Лк. 4:29; бесене - И.Н. 8:29; Ест. 7:10; горене - Дан. 3гл.; сечене на късове - Дан. 2:5, 3:29; Евр. 11:27; биене - Евр. 11:36; хвърляне на зверове - Дан. 6гл.; 1Кор. 15:32; давене - Мат. 18:6; и разпъване - Йн. 19:18.

По-слаби наказания били: удряне с бич - Лев. 19:20; 2Кор. 11:24; отвръщане по вид за нанесена обида - Из. 21:23-25; Вт. 19:19; затваряне - 2Лет. 16:10; Мт. 4:12; стягане в клада - Д.А. 16:24; заточение - Отк. 1:9; мъчително изтезание - 2Лет. 18:26; Ис. 50:6; Мт. 18:30; Евр. 11:37.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.