< съдържание Буква Н ^ >

Назарянин

Име приложено на Христос - Мт. 21:11; Д.А. 2:22, 4:10. Предречено е било в пророчество - Пс. 22:7,8; Ис. 53:2, че Месия ще бъде презрян и отхвърлен от човеците, и това приложено название, което се употребявало за укор, показва истинността на това пророчество - Мт. 2:23; Д.А. 24:5. Назарет е бил един малък град, в една занемарена част от Палестина. Виж Галилея и Назарет.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.