< съдържание Буква Н ^ >

Наасон

Един от праотците на нашия Господ - Мт. 1:4; Лк. 3:32, водач на Юдовото племе в пустинята - Чис. 1:7, 2:3, 7:12, и зет на Аарон - Из. 6:23; Рут 4:20; 1Лет. 2:10.

< съдържание Буква Н ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.