< съдържание Буква М ^ >

Мосох - Пс. 120:5

Шестия Яфетов син - Бит. 10:2, който се населил близо до Тувал, на североизточния край от Мала Азия в Иберия, и когото мнозина считат за праотец на Московците. Потомците на Мосох, търгували в Тир "с човешки души и медни съдове" - Ез. 27:13, 32:26, 38:2.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.