< съдържание Буква М ^ >

Мория

Хълмът, на който е построен Ерусалимския храм - 2Лет. 3:1. Виж Ерусалим. Това място, изглежда е било същото, където Авраам щял да принесе в жертва сина си Исаак - Бит. 22:1,2, и където Давид се помоли за народа си, на гумното на Евусеца Орна - 2Цар. 24:16-25.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.