< съдържание Буква М ^ >

Мор

Тази дума се употребява в Писанията, не само за чумата, но и за всяка голяма болест или смъртност - Из. 9:15; 3Цар. 8:37. Виж Язва.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.