< съдържание Буква М ^ >

Молец

Това известно насекомо, което поврежда вълнени платове, е споменато на много места в Св. Писание - Йов 4:19, 13:28, 27:18; Ис. 50:9; Ос. 5:12; Мт. 6:19,20. Виж Дрехи.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.