< съдържание Буква М ^ >

Мнасон

Някой си Кипрянин, "отдавнашен ученик", у когото Павел отседна в Ерусалим - Д.А. 21:16.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.