< съдържание Буква М ^ >

Мнаса (литра)

Тегло и количество пари, която в Стария Завет - 3Цар. 10:17; Езд. 2:69; Неем. 7:71, стои вместо 100 сикли, а в Новия Завет е равна на сто динари.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.