< съдържание Буква М ^ >

Мицраим

Син на Хам, и праотец на няколко Африкански племена - Бит. 10:6, но особено на египтяните, които приели и името си от него. Така Мицраим, е Еврейското название на Египет в Св. Писание, и тази страна и сега се нарича Маср на арабски.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.