< съдържание Буква М ^ >

Михаия

Юдов княз, който съдействува на Йосафат, в поучението и преобразованието на людете в Юдовите градове - 2Лет. 17:7-9.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.