< съдържание Буква М ^ >

Митридат (даден от Митра, богът на слънцето)

I. Съкровищникът на Кир - Езд. 1:8.

II. Персийски чиновник, служещ в Самария - Езд. 4:7.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.