< съдържание Буква М ^ >

Митра

Свещеното наглавие на Еврейския първосвещеник, направено от тънък ленен плат, няколко лакти дълъг и увит на главата, с една плочица от чисто злато на челото, с надпис на нея: "Свет Господу" - Из. 28:4, 36-38, 39:28-31.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.