< съдържание Буква М ^ >

Мирика (изтравниче)

Дивата мирика, е едно ниско дръвче, което расте в пустите и песъчливи места, и в Св. Писание се съпоставя с някое високо дърво, което расте край вода - Ер. 17:5-8, 48:6.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.