< съдържание Буква М ^ >

Мини

Царство повикано на война против Вавилон, заедно с Арарат и Асханаз - Ер. 51:27, и за което се предполага, че обозначава Армения, или част от нея.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.