< съдържание Буква М ^ >

Мило

I. Едно селище в Ерусалим, споменато в историята на Давид и Соломон - 2Цар. 5:9; 4Цар. 12:20; 1Лет. 11:8; 2Лет. 32:5.

II. Името на един дом или крепост в Сихем; в последния случай "дом Милов", ще значи гарнизона на крепостта - Съд. 9:6.

III. Сапун. Виж Сапун

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.