< съдържание Буква М ^ >

Мигдол (кула)

I. Едно място в Египет, не далеч от Червено море. Евреите като излезли от Египет, разположили стан между него и морето - Из. 14:2; Чис. 33:7.

II. Един укрепен град на североизточния предел на Египет, към Палестина - Ер. 44:1, 46:14; Ез. 29:10, 30:6. Виж Сиина.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.