< съдържание Буква М ^ >

Мигдал (бадем)

Това дърво прилича на праскова, но е по-голямо. В Палестина то цъфти през януари, а дава плод през март. Цветовете му са бели. Еврейското му име значи надзирател, и за него се споменава в Ер. 1:11. В Екл. 12:5, побелялата глава е сравнена с Мигдаловото дърво, поради снежната му белота и зимното му цъфтене.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.