< съдържание Буква М ^ >

Меша

Едно място на източния предел на Йоктановата земята - Бит. 10:30, за което се предполага, че е било някъде около Басра, при северозападния край на Персийския залив.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.