< съдържание Буква М ^ >

Месопотамия (между реките)

Гръцкото име на страната между Тигър и Ефрат, която на арабски се нарича Ал-Джезира, островът. Виж Арам II и Падам-Арам. В най-широк смисъл, Месопотамия се е простирала от Персийския залив до Таврийските планини, но названието Месопотамия, обикновено е обозначавало само страната на север от Вавилония, която е прочута с плодородието си, а южната й част е безплодна и безводна. Месопотамия е принадлежала последователно на асирийците, вавилонците, персите, македонците и римляните, а сега е турска област.

Историята на Месопотамия, е тясно свързана с ранната история на човешкия род преди и след потопа. Едем не е бил далеч от нея; Арарат е бил близо до нея на север, а земята Сенаар на юг. Пътешественикът тук се докосва до истинския "древен свят", и е заобиколен от предмети, при които древностите на Гърция и Рим са днешни новости. Тук е било отечеството на патриарсите, преди Авраам - Тара, Евер, Фалек и др. Тук Авраам и Сара се родили, жените на Исаак и Яков, и повечето от Якововите синовете, родоначалниците на дванадесетте племена. Месопотамия още се споменава в Св. Писание, като обиталище на първия Израилев притеснител, по времето на съдиите - Съд. 3:8-10; в историята на Давидовите боеве, като Сирия оттатък реката - 2Цар. 10:16, и като страна от която дошли юдеи, може би прозелити, да празнуват Пасхата в Ерусалим - Д.А. 2:9.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.