< съдържание Буква М ^ >

Меродах-валадан (Меродах поклоник на Ваал)

Вавилонски цар (721г. преди Р.Х), който изпрати посланици при Езекия - 2Лет. 32:31; Ис. 39:1. В 4Цар. 20:12, той е наречен Веродах-валадан. Виж Меродах.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.