< съдържание Буква М ^ >

Меримот (височини)

I. Свещеник, който бе определен по времето на Ездра, да претегли и запише златото, среброто и съдовете за храма - Езд. 8:24-33, и взе дейно участие във възобновяването на Ерусалимските стени - Неем. 3:4.

II. Който се беше оженил за чужда жена и я напусна - Езд. 10:36.

III. Свещеникът, който удари печат върху завета - Неем. 10:5.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.