< съдържание Буква М ^ >

Мератаим (двойно разбунтуван)

Символично име на Вавилон - Ер. 50:21.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.