< съдържание Буква М ^ >

Мерарий

Най-младият от тримата Левиеви синове, роден в Ханаан, и глава на едно семейство от левити - Бит. 46:11; Из. 6:16; Чис. 3:17; 1Лет. 6:1. Докато израилтяните се скитаха в пустинята, мерариевите потомци имаха длъжността, да носят частите на скинията, от едно място до друго където се спираха, и там да опънат скинията - Чис. 4:29-33, 7:8. Дванадесет града отвъд Йордан, бяха определени за тях - И.Н. 21:7,34-40.

< съдържание Буква М ^ >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.